Локација:
ул. "Лондонска" бр. 6 Тафталиџе, 1000 Скопје
(во близина на пазарот)
Тел/факс:
+389 2 6 143 143
Работно време
понеделник-сабота: 09-24:00 часот.
недела: 12-20:00 часот.
Платежни картички
Plateznа karticka Master Card! Plateznа karticka Master Card! Plateznа karticka VISA! Plateznа karticka Master Card! Diners Club Internacional!
 
Менаџери:
Ацо Димитриевски: 071 223 422
Стојан Кисковски: 071 243 372
Вие за нас
Вашите пофалби, критики и забелешки на безплатниот инфо телефон 0800 11 666